podopieczni

zebrane w roku 2018 środki zostaną przekazane na


  • Halczuk Aleksandra

Halczuk Aleksandra , (ur. 22.10.1998), opóźnienie psychomotoryczne

Aleksandra ma 16 lat o choruje na rzadką wrodzona chorobę, uwarunkowaną genetycznie, która jest spowodowana brakiem fragmentu długiego ramienia na chromosomie 9. Choroba jest nieuleczalna. Schorzenie objawia się przede wszystkim: opóźnieniem w rozwoju fizycznym i umysłowym, obniżonym napięciem mięśni oraz charakterystycznym wyglądem (dysmorfia twarzy). Ola jest niepełnosprawna intelektualnie, co uniemożliwia jej samodzielną egzystencję.

Dziewczynka potrzebuje ciągłej rehabilitacji, opieki psychologa, logopedy, okulisty, aby stymulować jej rozwój i pozwolić na sprawniejsze funkcjonowanie. Praca ze specjalistami sprawia, że Ola jest coraz bardziej komunikatywna. Dziewczynka korzysta z rehabilitacji ruchowej, sali doświadczania świata, terapii manualnej i hipoterapii.

Dzięki Państwa wpłatom od 2012 roku Fundacja finansuje zajęcia rehabilitacyjne w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy ul. Doświadczalnej w Lublinie.  Ola wyjechała również na turnus rehabilitacyjny.

Nasza podopieczna  czeka na Waszą pomoc.

Fundacja
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański