podopieczni

zebrane w roku 2018 środki zostaną przekazane na


  • Kozaczuk Marcel

Kozaczuk Marcel , (ur. 05.09.2003), autyzm wczesnodziecięcy

11 letni Marcel choruje na autyzm wczesnodziecięcy. Nawiązanie kontaktu z dzieckiem jest bardzo trudne. Chłopiec wymaga intensywnej rehabilitacji i kilka razy w tygodniu wraz z rodzicami jeździ ponad 100 km do K2 Studio Działań Plastycznych i Terapeutycznych w Lublinie. Chłopiec systematycznie uczestniczy w zajęciach z psychologiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Marcel robi postępy, ale wymaga wiele pracy oraz ciągłego utrwalania zdobytych umiejętności.

Dzięki pomocy Fundacji i wszystkich ludzi dobrej woli od 2009 roku Marcel ma stale opłacaną rehabilitację w Studio K2 Studio Działań Plastycznych i Terapeutycznych w Lublinie. 

Prosimy o wsparcie i pomoc dla naszego podopiecznego.

Fundacja
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański