podopieczni

zebrane w roku 2018 środki zostaną przekazane na


Leonard Jacek , niedowład czterokończy - spastyczny

Pan Jacek po planowo przebytej operacji doznał komplikacji - doszło do powikłań pooperacyjnych - niedowładu czterokończynowo - spastycznego. Przez około 10 dni podtrzymywano śpiączkę farmakologiczną. W ciągu kolejnych tygodni Pan Jacek przeszedł jeszcze 2 zabiegi.

Od operacji minęły 4 lata, w czasie których okazało się, że uszkodzenia mózgu są na tyle duże, iż ten długi okres leczenia i rehabilitacji nie przyniósł rezultatów na które wszyscy czekali. Pan Jacek rozpoczął żmudną i codzienną walkę, która spowodowała zmniejszenie spastyczności, ograniczyła przykurcze, a także lepszą komunikację. Stan zdrowia pana Jacka w dalszym ciągu jest bardzo ciężki. W dalszym ciągu jest osobą leżącą skazaną na pomoc drugiej osoby. Pan Jacek musi kontynuować codziennie rehabilitację , gdyż każdy dzień przerwy to strata tego, co dotychczas udało się uzyskać.

Za okazaną pomoc dziękujemy

Jacek Leonard wraz z bliskimi
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański