podopieczni

zebrane w roku 2018 środki zostaną przekazane na


  • Poliszuk Hanna
  • Poliszuk Hanna
  • Poliszuk Hanna
  • Poliszuk Hanna
  • Poliszuk Hanna

Poliszuk Hanna , (ur. 23.11.2009), zespół Downa, niedoczynność tarczycy, wada wzroku i słuchu.

Hanusia ma już 5 lat. Obecnie uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego. Jest szczęśliwym i pilnym przedszkolakiem. Przedszkole zapewnia jej dodatkowe zajęcia wspierające rozwój, przede wszystkim logopedę, psychologa, zajęcia z pedagogiem, dogoterapię,  mnóstwo zajęć muzycznych oraz lekcje języka angielskiego.
Nadal kontynuuje również terapię Integracji Sensorycznej.

Kontakt ze zdrowymi rówieśnikami sprawił, że Hania jest coraz bardziej samodzielna, otwarta i radosna. Jest coraz większą gadułą, zaczyna śpiewać piosenki i mówić wierszyki.
W tym roku planujemy również rozpocząć dodatkową terapię logopedyczną.

Dzięki Państwa wsparciu Hania radzi sobie coraz lepiej, a dodatkowe zajęcia wpływają na lepszy jej rozwój.
Chcielibyśmy dalej kontynuować przygodę w przedszkolu i rozpoczęte terapie dlatego prosimy z całego serca o wsparcie dla naszej córeczki.

Hania jest podopieczną Fundacji od 2011 roku. Dzięki Państwa ofiarności możemy finansować naukę Hani w przedszkolu muzycznym, a także opłacać jej leczenie i rehabilitację.

Dziękujemy tym, którzy już nam pomogli i tym , którzy zrobią to w tym roku.

Rodzice Hani Emilia i Grzegorz Poliszuk z siostrą Polą
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański