podopieczni

zebrane w roku 2017 środki zostaną przekazane na


  • Zawadzka Ala
  • Zawadzka Ala
  • Zawadzka Ala

Zawadzka Ala , (ur. 15.07.2011), wodogłowie

Ala urodziła się z wodogłowiem i tłuszczakiem w okolicy śródmózgowia.  Dodatkowo ma spastyczny niedowład kończyn dolnych oraz wadę wzroku.W trzecim tygodniu życia przeszła zabieg operacyjny wszczepienia zastawki komorowo-otrzewnowej, która reguluje prawidłowy przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego nagromadzonego w związku z wodogłowiem.

Alicja znajduje się pod stałą opieką poradni neurochirurgicznej i ortopedycznej w Warszawie, a także poradni audiologicznej, neurologicznej, okulistycznej oraz rehabilitacynej w Lublinie.

Intelektualnie Ala rozwija się prawidłowo. Jest bardzo otwartą i pogodną dziewczynką. Uwielbia przeglądać książki, śpiewać piosenki, malować farbami, wycinać oraz bawić się lalkami.
Od września 2014r. Ala uczęszcza do przedszkola integracyjnego.

Dzięki podjętej rehabilitacji w wieku 3 lat zaczęła stawiać pierwsze samodzielne kroki. Codzienna rehabilitacja ma na celu w jak największym stopniu usprawnić ten chód.

Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc w finansowaniu rehabilitacji.

Ala jest pod opieką Fundacji od 2013r.

Rodzice Alicji oraz Fundacja
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 info@fundacja.crh.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

BRE Bank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański