podopieczni

zebrane w roku 2007 środki zostały przekazane na


  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie
  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie
  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie
  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie
  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie
  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie
  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie
  • Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie

Remont Oddziału Dziecięcego w Szpitalu w Parczewie

w latach 2006-2009

Remont Oddziału Dziecięcego Szpitala w Parczewie, którego finansowania podjęła się Fundacja im. L.Podkańskiego zaplanowany został jako kompleksowa modernizacja pomieszczeń oddziału, gdzie przebywają mali pacjenci.

Co udało się zrobić dla małych pacjentów?

Środki zebrane przez Fundacje w roku 2006 pozwoliły na wykonanie następujących prac remontowych: renowacja i przebudowa łazienek z wydzieleniem łazienki dla chorych dzieci, łazienki dla osób odwiedzających (rodziców) i łazienki dla personelu, w tym wymiana urządzeń sanitarnych, wykonanie nowych posadzek, położenie glazury oraz malowanie. Istnieje jeszcze potrzeba wymiany grzejników w tych pomieszczeniach.

W roku 2007 rozpoczęto prace związane z wymianą stolarki okiennej na całym oddziale tj.: w salach małych pacjentów i pozostałych pomieszczeniach, takich jak: gabinety zabiegowe, zaplecze kuchenne i inne pomieszczenia pomocnicze. Do zakończenia tego etapu robót pozostał jeszcze montaż parapetów oraz roboty tynkarskie i malarskie.

Jakie są jeszcze potrzeby Oddziału Dziecięcego?

W miarę możliwości finansowych Fundacji w dalszej kolejności planowane są kolejne etapy remontu, tj.: odnowienie sal, na których przebywają mali pacjenci, a w szczególności malowanie, remont punktów sanitarnych znajdujących się przy salach chorych, w tym położenie glazury, wymiana urządzeń sanitarnych i grzejników.

Istnieje także potrzeba remontu pozostałych pomieszczeń oddziału, takich jak: korytarze, gabinety zabiegowe, kuchnia i inne pomieszczenia pomocnicze. Zakres prac do wykonania to: malowanie, wymiana drzwi wewnętrznych i witryn pomiędzy salami chorych, wykonanie nowych posadzek, wymiana grzejników.

Wartość całego remontu szacowana jest na kwotę blisko 300 000zł.

W roku 2008 zostały wymienione wszystkie drzwi wejściowe na Oddział Dziecięcy.zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański