podopieczni

zebrane w roku 2009 środki zostały przekazane na


  • Kosior Kacper

Kosior Kacper , (ur. 24.12.2001), autyzm

U naszego syna zdiagnozowano autyzm przed trzecim rokiem życia.  Kacper  ma obecnie 13 lat, jest uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej, uczy się w klasie integracyjnej. Od wielu lat jest podopiecznym Fundacji im. L.Podkańskiego. Dzięki staraniom naszym i pomocy fundacji Kacper miał możliwość brać udział w terapii zajęciowej i przyjmować suplementy, które są w jego przypadku niezbędne, żeby jego organizm mógł się prawidłowo rozwijać. W roku 2014 dzięki wsparciu fundacji, pieniądzom zebranym z Państwa wpłat, nasz syn uczestniczył w zajęciach integracji sensorycznej, terapii umiejętności społecznych i zajęciach z pedagogiem specjalnym.

Kacper nadal nie toleruje większości posiłków, je tylko wybrane produkty i potrawy, ponieważ cierpi na nadwrażliwość smakową. Jego organizm jest obecnie na etapie intensywnego wzrostu, potrzebuje więc wzmożonej suplementacji i ochrony przed toksynami. Nasiliły się obecnie - w związku z dojrzewaniem - objawy nadwrażliwości dotykowej, co bardzo utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Ogromną przeszkodą w codziennym życiu są także kłopoty Kacpra ze zrozumieniem zasad w kontaktach społecznych.

Dlatego zwracamy się do Państwa o dalsze wsparcie i pomoc w jego leczeniu i terapii, ponieważ nasza sytuacja finansowa nie pozwala nam na sprostanie temu wyzwaniu.

Dziękujemy wszystkim z całego serca za dotychczasową pomoc i bardzo prosimy, aby pamiętali Państwo o Kacprze również w tym roku.

Bardzo dziękujemy!
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański