podopieczni

zebrane w roku 2011 środki zostały przekazane na


  • Hordyj Igor

Hordyj Igor , (ur. 21.06.2005), autyzm wczesnodziecięcy

W 2008 roku lekarze zdiagnozowali u Igora autyzm wczesnodziecięcy. Od tego czasu jest pod opieką lekarzy specjalistów jak i terapeutów wykfalifikowanych do pracy z dziećmi z autyzmem. Odbył też cztery etapy treningu  słuchowego Profesora TOMATISA w Warszawie. Syn bierze udział w szeregu zajęć  które wspomagają jego rozwój psychiczny , fizyczny i społeczny. Od 2013 roku nasz syn uczęszcza do Szkoły Podstawowej do klasy terapeutycznej  gdzie nawiązuje  kontakt ze zdrowymi rówieśnikami i uczy się podstawy programowej. Dzięki państwa wsparciu Igor mógł kilkukrotnie skorzystać z wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne które znacznie poprawiają jego funkcjonowanie w społeczeństwie. W 2016 roku dzięki wsparciu Fundacji  mieliśmy możliwość zorganizowania słodkiego poczęstunku dla uczestników jak i gości festynu PADERIADA 2016. Zebrane na nim środki finansowe zostały przeznaczone na turnus rehabilitacyjny naszego syna. Zajęcia terapeutyczne jak i rehabilitacja w których uczestniczy przynoszą znaczne postępy. Jednak przed nami jeszcze dużo pracy i wysiłku aby Igor w przyszłości  normalnie funkcjonować . Jednak  nie jesteśmy w stanie sami finansować dalszej rehabilitacji, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli  o pomoc i wsparcie finansowe. Z  całego serca chcemy podziękować wszystkim którzy nas wspierają  a także  tym którzy zechcą wesprzeć dalsze leczenie  naszego syna. Dzięki państwa pomocy ma On  duże szanse  na normalne życie w przyszłości.

Z poważaniem
Dorota i Jakub Hordyjpomagaliśmy też

Klub Sportowy Pamara Boccia

zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański