podopieczni

zebrane w roku 2011 środki zostały przekazane na


Kalinowska Kalina , (ur. 23.11.1988), studentka po urazie czaszkowo-mózgowym

Doznany przez Kalinę uraz w wyniku, którego nastąpiło uszkodzenie mózgu, wymaga stałych specjalistycznych ćwiczeń rehabilitacyjnych, które są przez córkę kontynuowane nieprzerwanie od stycznia 2010 roku. Wytrwałość, systematyczność oraz intensywność ćwiczeń prowadzonych pod kierunkiem specjalistów rehabilitacji, przyczyniają się do stopniowego odzyskiwania przez Kalinę sprawności fizycznej. Występujące nadal częściowe niedowłady lewostronne coraz mniej utrudniają funkcjonowanie w codziennym życiu. Możliwość samodzielnego wykonywania różnych czynności wpływa na coraz większe usamodzielnienie się i niezależność Kaliny, jak też motywuje do dalszego, wytrwałego żmudnego wysiłku przy pokonywaniu własnych słabości i barier. Przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej umożliwiła Kalinie powrót na Uczelnię i kontynuację przerwanych studiów. Wyczerpujące, trwające kilka godzin codzienne ćwiczenia wspaniale potrafi pogodzić z zajęciami na Uniwersytecie oraz uczestnictwem w kołach naukowych. 

Wytrwałość w radzeniu sobie z tak dużą ilością zajęć zadziwia nawet nas. Jednocześnie Kalina ujmuje wszystkich pogodą ducha, radością życia i optymizmem. Coraz śmielej powraca do wcześniejszych planów i marzeń zastanawiając się nad możliwością ich realizacji.

Wysiłki Kalinki od początku wymagały i wymagają nadal naszej pomocy i wsparcia. Przyjmujemy z wielką radością wszystkie informacje o każdej najdrobniejszej poprawie sprawności. Staramy się podtrzymywać ją na duchu w chwilach ogromnego zmęczenia i wspieramy w chwilowych „spadkach formy”, dbając o utrzymanie pozytywnego nastawienia naszej córki do pojawiających się trudności. 

Pomoc Fundacji im. Leszka Podkańskiego i wszystkich ludzi, którzy za jej pośrednictwem wspierają finansowo naszą córkę, stworzyła szansę młodej, dotkliwie doświadczonej przez los dziewczynie na realizację życiowych planów i marzeń na usamodzielnienie się oraz powrót do normalnego życia. 

Podstawowe znaczenie dla wspólnych wysiłków, związanych z powrotem Kaliny do zdrowia ma stała rehabilitacja, której koszty są bardzo wysokie, dlatego prosimy Państwa o dalsze wsparcie dla naszej córki.

Rodzice Kaliny pomagaliśmy też

Klub Sportowy Pamara Boccia

zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański