podopieczni

zebrane w roku 2011 środki zostały przekazane na


  • Witkowska Diana

Witkowska Diana , (ur. 14.01.1980), pląsawica Huntingtona

Diana Witkowska choruje na nieuleczalną chorobę genetyczną jaką jest pląsawica Huntingtona. Objawami pląsawicy są niekontrolowane ruchy kończyn, drgawki, drżenie kończyn, zmniejszenie napięcia mięśni, zaburzenia umysłowe, otępienie, postępujące zaburzenia pamięci, zmiany osobowości, depresja, utrata kontroli ruchowej, utrata pamięci. Z czasem pojawiają się zaburzenia mowy i połykania. Diana ma trudności w mówieniu, chodzeniu, samodzielnym jedzeniu. Dziewczyna ma świadomość swojej sytuacji, ponieważ na tą chorobę zmarł jej ojciec oraz siostra.

Choroba Diany jest nieuleczalna, ale środki finansowe mogą pomóc zapewnić jej prawidłowe leczenie, odżywianie oraz rehabilitację. Podjęcie w tej chwili intensywnej terapii spowoduje wstrzymanie objawów choroby, zmniejszenie cierpienia i pozwoli godnie znieść chorobę.

FUNDACJApomagaliśmy też

Klub Sportowy Pamara Boccia

zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański