podopieczni

zebrane w roku 2012 środki zostały przekazane na


Tarasiński Rafał , (ur. 31.10.1988), uszkodzenie mózgu powodujące lewostronny niedowład

Nasz syn Rafał we wrześniu 2009 roku uległ wypadkowi drogowemu. Wypadek spowodował uraz wielonarządowy i uszkodzenie mózgu, po którym nastąpił lewostronny niedowład. W grudniu 2009 roku wypisano go ze szpitala w stanie wegetatywnym. Dwumiesięczna rehabilitacja w szpitalu w Rzeszowie doprowadziła do odzyskania świadomości. Po powrocie do domu zaczął chodzić, mówić i jeść. Następnie Rafał rehabilitowany był w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Dzięki systematycznej rehabilitacji stan zdrowia syna zaczął się poprawiać. W maju 2010 Rafał przeszedł operacje wyrostka robaczkowego z zapaleniem otrzewnej. Po operacji stan zdrowia Rafała pogorszył się drastycznie. Przestał chodzić, mówić, jeść, stwierdzono u niego tez krwiaka na mózgu. Był w stanie krytycznym - od maja do grudnia przeszedł sześć operacji.

W grudniu 2010 został wypisany do domu. Rafał jest codziennie rehabilitowany, a jego stan powoli się poprawia. Obecnie syn spełnia podstawowe polecenia kierowane do niego, okazuje zainteresowanie otoczeniem, samodzielnie siedzi, asekurowany chodzi po mieszkaniu. Syn ma problemy z ręka, jest niewładna i spastyczna. Nie zgłasza potrzeb, mówi tylko pojedyncze słowa, nadal ma problemy z jedzeniem.

Rafał jest podopiecznym Fundacji od 2010 roku. Dzięki pomocy Fundacji i wszystkim ludziom dobrej woli zakupiliśmy podstawowy sprzęt rehabilitacyjny dla Rafała oraz mogliśmy zapewnić profesjonalną i kosztowną terapię.

Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc.

Rodzice Rafałapomagaliśmy też

Klub Sportowy Pamara Boccia

zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański