podopieczni

zebrane w roku 2013 środki zostały przekazane na


  • Lubaczewska Marta
  • Lubaczewska Marta
  • Lubaczewska Marta
  • Lubaczewska Marta
  • Lubaczewska Marta
  • Lubaczewska Marta

Lubaczewska Marta , (ur. 30.04.2011), niedosłuch

Marta urodziła się z obustronnym niedosłuchem typu mieszanego 60 – 70 db, uwarunkowanym genetycznie. Obecny niedosłuch u Marty wynosi  UP 50-40 db oraz UL 70-65db.

W prawidłowej rehabilitacji córeczki potrzebne są aparaty słuchowe. Dzięki nim Marta słyszy dźwięki jakie daje otoczenie i prawidłowo rozwija swój słuch oraz mowę. Marta jest bardzo pogodnym dzieckiem, jej rozwój fizyczny przebiega prawidłowo. Liczne zajęcia logopedyczne przynoszą efekty. Jest nam o tyle łatwiej, że ja - mama dziecka też jestem osobą obustronnie niedosłyszącą, więc wiemy jak pracować z dzieckiem.

Martę czeka jeszcze wiele wizyt u specjalistów(poradnia audiologiczna, laryngologiczna, genetyczna, logopedyczna, zajęcia z logopedii) by pomóc jej w słyszeniu i mówieniu, a aparaty są niezbędnym narzędziem w procesie rehabilitacji. Marta korzysta z różnych zajęć logopedycznych (większość odpłatnie).
W najbliższym roku będziemy kontynuować rozpoczęty proces rehabilitacji poprzez systematyczne ćwiczenia. Szukamy różnych zajęć (praca indywidualna i w grupie) potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu. Podjęte do tej pory działania i trud przynoszą zadowalające efekty. Marta uczy się odnajdywać w różnych sytuacjach życiowych swojego dziecięcego świata.

Aparaty wymienia się co 5 lat. Koszt takich aparatów dla Marty to  ponad 14 000 zł. Jest to dla nas duży wydatek tym bardziej, że aparaty dla mnie to koszt ok. 20 000, które zbieramy w ramach własnych środków. Na utrzymaniu mamy jeszcze starszą córeczkę oraz synka. Aparaty Marty kilkakrotnie były naprawiane. Skłaniamy się do zakupu nowych.
Bardzo prosimy Państwa o wsparcie.

Rodzice Marty – Agnieszka i Tomasz Lubaczewscy

 
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 info@fundacja.crh.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

BRE Bank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański