Jak pomóc

przekaż 1,5% podatku

Aby skorzystać z odliczenia 1,5% podatku w zeznaniu za rok 2022 najpierw ustal wysokość podatku należnego za rok podatkowy 2022 ( PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37 lub PIT-38 ).

W odróżnieniu od lat poprzednich nie musisz przelewać kwoty wpłaty samodzielnie. Wystarczy w formularzu wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego, a Urząd Skarbowy sam dokona przelewu 1,5% podatku na ww. organizację. Jednocześnie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym możesz podać przeznaczenie przekazanych przez siebie środków umieszczając w rubryce „Informacje uzupełniające” wybrany cel. Oznacza to tyle, że jeśli chcesz wspomóc swoim 1,5% konkretnego podopiecznego fundacji wpisz w to miejsce jego imię i nazwisko, lub jeśli nie chcesz wybierać, pozostaw je puste, a Twój 1,5% rozdysponujemy na cele statutowe fundacji (więcej o nich w naszym statucie).

Zaznacz tutaj również wyrażenie zgody na udostępnienie przez Urząd Skarbowy Twoich danych osobowych naszej fundacji, znacznie ułatwi nam to komunikację z Urzędem Skarbowym.

Przy wyliczaniu 1,5% podatku należnego pamiętaj, że do deklaracji wpisać trzeba kwotę po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeżeli podatek należny wynosi 1257 zł to 1,5% wynosi 18,88 zł, więc w deklaracji wpisujemy 18,80 zł).

Odliczona w tym trybie kwota nie może być jednocześnie odliczona od dochodu jako darowizna.

Z odliczenia 1,5% od podatku należnego będą mogły skorzystać te osoby, które wykażą podatek po odliczeniu wszystkich ulg. Osoba, która „skonsumowała” cały swój podatek należny (bo korzysta z ulg podatkowych) nie może dokonać odliczenia, bo nie ma podatku

lub przekaż pieniądze

Nie zdążyłeś lub nie możesz przekazać nam 1,5% podczas składania zeznania podatkowego, ale chcesz pomóc?
Wystarczy że wyślesz przelew na nasze konto:

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

Każda złotówka ma znaczenie.