Międzykontynentalne Spotkanie Młodych w Taize

Nasza Fundacja po raz kolejny wsparła Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie, które było organizatorem pielgrzymki na Międzykontynentalne Spotkanie Młodych w Taize w dniach 2 – 13 luty 2018. W pielgrzymce uczestniczyli wychowankowie z rodziny zastępczej z Lubartowa, wychowankowie domów dziecka z Lublina, Kijan, Rybczewic, Puław, Włodawy, Janowa Podlaskiego.

Celem wyjazdu było wsparcie duchowe podopiecznych, upowszechnianie wśród nich wartości chrześcijańskich , a także przyczynienie się do prawidłowego rozwoju psychicznego i formacji chrześcijańskiej podopiecznych.

Uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość uczestniczenia w wysłuchania świadectw i osobistych kontaktów z bratem Markiem – pierwszym Polakiem we wspólnocie Taize, codziennej Eucharystii oraz rozmowach w grupach wsparcia. Młodzież z domów dziecka przebywała w towarzystwie zdrowej duchowo i chrześcijańskiej młodzieży świata, a przede wszystkim uczestniczyła w Międzykontynentalnym Spotkaniu Młodych.

Mamy nadzieję, że ta pielgrzymka choć w części wynagrodziła jej uczestnikom ogrom doznanego w dzieciństwie cierpienia i przyczyni się do prawidłowego rozwoju duchowego uczestników wyjazdu.