O fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego powstała w 2005 roku z inicjatywy CRH Żagiel sp. z o.o. Głównym założeniem funkcjonowania naszej Fundacji jest kontynuacja działalności społecznej rozpoczętej przez Leszka Podkańskiego (1954-2001), założyciela i wieloletniego prezesa Grupy Żagiel.

Początki działalności charytatywnej Żagla sięgają roku 2000, kiedy to Leszek Podkański w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia firmy zainicjował wielką akcję na rzecz pomocy dzieciom pokrzywdzonym przez los pod nazwą „Podaruj dzieciom radość„. Kontynuując akcję rozpoczętą w Lublinie oddziały regionalne Żagiel zorganizowały cykl imprez charytatywnych, które odbyły się w kilku największych polskich miastach. Efektem tych działań było zebranie blisko 1 miliona zł. Zebrane środki pozwoliły na wsparcie fundacji oraz akcji charytatywnych wspomagających chore dzieci jak również pomoc szpitalom oraz domom dziecka.

Fundacja stara się pomóc coraz większej ilości potrzebujących oraz wesprzeć akcje i inicjatywy, które wpieramy:

  • wspieramy  naszych stałych podopiecznych – głównie dzieci chore na autyzm oraz z porażeniem mózgowym
  • fundujemy stypendia naukowe wybitnie uzdolnionej młodzieży pochodzącej z biednych rodzin Lubelszczyzny i umożliwiamy im naukę w Lublinie
  • wspieramy finansowo „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  • współpracujemy z „Teatrem za jeden uśmiech
  • udzielamy wsparcia finansowego „Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Młodzieży
  • co roku bierzemy czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę