Przedszkole integracyjne nr 39

Nasza Fundacja wspierając chętnie działania podejmowane przez Przedszkole Integracyjnym nr 39 w Lublinie,  postanowiła po raz kolejny aktywnie uczestniczyć w akcji  pod hasłem „Czy Ty czy Ja – każdy w sporcie szansę ma”, polegającej na organizacji Turnieju Boccia.

Boccia to gra która polega na umieszczeniu jak największej ilości bil jednego koloru (czerwone/niebieskie) w sąsiedztwie białej bili, wyrzucanej przez zawodnika rozpoczynającego grę.Zawodnicy wykonują rzut, siedząc lub stojąc. Bile umieszczane są na boisku poprzez rzut, kopnięcie lub z użyciem „rynny” sterowanej przez asystenta. Mecz kończy się po 4 rundach, zwycięstwem zawodnika/drużyny, który umieścił najwięcej bil w sąsiedztwie białej bili.

Boccia to gra przeznaczona głównie dla zawodników z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi dysfunkcjami ruchowymi pochodzenia pozamózgowego, ale mogą w niej uczestniczyć również osoby sprawne fizyczne ( integracja/asysta).

Z przyjemnością wspieramy takie inicjatywy, ponieważ mamy świadomość, ze zachęcanie osób niepełnosprawnych do aktywności fizycznej jest bardzo ważnym czynnikiem wspierających ich bieżącą rehabilitację.