Towarzystwo Przyjaciół dzieci

Z wielką przyjemnością po raz kolejny włączyliśmy się do akcji „Pomóż dziecku” organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci opiekuje się rodzinami wielodzietnymi, dziećmi z rodzin rozbitych, zagrożonych patologią społeczną, dziećmi chorymi. W ramach akcji „ Pomóż Dziecku” organizuje i zagospodarowuje czas wolny oraz wakacyjny wypoczynek dla dzieci, upowszechniając sport i rekreację, krajoznawstwo, ekologię, jednocześnie inicjując, wpierając i promując dziecięcą twórczość artystyczną. W ramach akcji TPD zorganizowało turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne w Murzasichle, Jastrzębiej Górze, Dąbkach. W programie były wędrówki, basen, rejsy statkiem, zajęcia arteterapii, zabawy przy ogniku, wspólne śpiewania, tańce i zabawy. W turnusie uczestniczyły dzieci chore, niepełnosprawne i z rodzin najbiedniejszych.

Dobro dzieci jest zawsze dla nas ważne, cieszymy się że możemy wpierać tego typu inicjatywy.