Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wiemy, że sami nie pomożemy wszystkim, dlatego wspieramy podmioty które podejmują działania i niosą realne wsparcie i pomoc najbardziej potrzebującym. Razem możemy więcej.

Cieszymy się, że mogliśmy w 2022 r. po raz kolejny wesprzeć Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Lublinie, które działa na rzecz dziecka i rodzin potrzebujących opieki, wsparcia i pomocy.  Towarzystwo skupia dzieci i rodziny wokół swoich inicjatyw oraz stwarza możliwość wyjazdów wakacyjnych dzieciom, które ze względów finansowych nigdy nie miałyby możliwości uczestnictwa w takich turnusach.