Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nasza Fundacja po raz kolejny włączyła się do akcji „Pomóż dziecku” której celem było zorganizowanie kolonii zdrowotnych dla dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci opiekuje się rodzinami wielodzietnymi, dziećmi z rodzin rozbitych, zagrożonych patologią społeczną, dziećmi chorymi. W ramach akcji letniej TPD zorganizowało turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne w Murzasichle, Świnoujściu, Krynicy Morskiej oraz Rowach. Uczestnikami turnusów były  dzieci chore, niepełnosprawne, z rodzin najbiedniejszych. Większość rodziców nie stać na sfinansowanie nawet części kosztów pobytu dziecka na wyjeździe wakacyjnym.

Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny udało nam się wesprzeć tą szlachetną akcję.