XXXIV Światowe Dni Młodzieży

Nasza Fundacja po raz kolejny wsparła Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie, które było organizatorem pielgrzymki na 34 Światowe Dni Młodzieży Panama 2019  w dniach  22-27 stycznia 2019 r. 2018. W pielgrzymce uczestniczyli wychowankowie z rodziny zastępczej z Lubartowa, wychowankowie domów dziecka z Lublina, Kijan, Rybczewic, Puław, Włodawy, Janowa Podlaskiego.

Celem wyjazdu było wsparcie duchowe podopiecznych, upowszechnianie wśród nich wartości chrześcijańskich , a także przyczynienie się do prawidłowego rozwoju psychicznego i formacji chrześcijańskiej podopiecznych.

Młodzież z domów dziecka przebywała w towarzystwie zdrowej duchowo i chrześcijańskiej młodzieży świata, a przede wszystkim uczestniczyła w światowych Spotkaniu Młodych.

Mamy nadzieję, że ta pielgrzymka choć w części wynagrodziła jej uczestnikom ogrom doznanego w dzieciństwie cierpienia i przyczyni się do prawidłowego rozwoju duchowego uczestników wyjazdu.