podopieczni

zebrane w roku 2018 środki zostaną przekazane na


  • Obara Krzysztof

Obara Krzysztof , (ur. 12.09.1992 r.), autyzm

Krzysztof jest pod opieką Fundacji od 2008 roku i ma obecnie 22 lat. Urodził się z małą masą ciała i niedotleniony z powodu odklejającego się łożyska. Poważne zaburzenia w jego rozwoju zaczęły się w wieku 22 miesięcy kiedy bez przyczyny zaczął się wycofywać z wyuczonych funkcji, zabaw i umiejętności.

W wieku 5 lat trafił do przedszkola specjalnego. Krzysztof wtedy nie mówił, przez całą dobę nosił pieluchy, miał dużą anemię z powodu problemów z karmieniem. Po 4 latach terapii w przedszkolu dziecko skierowano do specjalnego ośrodka szkolno -  wychowawczego z rozpoznaniem znacznego upośledzenia rozwoju umysłowego i cech autyzmu. W „szkole życia” Krzysztof uczył się 10 lat.

Od 8 roku życia jest leczony psychiatrycznie z powodu trudnych do opanowania zaburzeń zachowania, zaburzeń snu, agresji i autoagresji. Syn nadal nie mówi i śpi w pampersach. Wymaga pomocy we wszystkich czynnościach: jedzeniu, ubraniu, myciu. Krzysztof potrzebuje stałej opieki i nadzoru.
Krzysztof obecnie uczy się w 3 letniej szkole specjalnej i przysposabiającej do pracy, choć wiadomo, że nie jest w stanie wyuczyć się żadnego zawodu i prowadzić samodzielnego życia. My jako rodzice chcielibyśmy wykorzystać wszystkie możliwości terapii, aby nasz syn był jak najbardziej samodzielny i abyśmy mogli jak najdłużej nim się opiekować.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, za wsparcie Krzysztofa. Dzięki ofiarności wszystkich Darczyńców możemy zapewnić synowi turnusy rehabilitacyjne, zajęcia na basenie, hipoterapię, zakup leków i pampersów, a także opłacać pobyt w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wąwolnicy. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc.

Rodzice Krzysztofa.
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański