podopieczni

zebrane w roku 2012 środki zostały przekazane na


Polańska Klaudia , (ur. 10.08.2006), mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego niedowładu kurczowego

Zwracam się z prośba o pomoc finansową na leczenie i rehabilitację naszej córki. Klaudia ma 8 lat i choruje na spastyczność stóp, ma trudności z chodem i równowagą. Wymaga ciągłej i bardzo kosztownej rehabilitacji, aby mogła funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Klaudia wymaga zajęć z rehabilitacji, spotkań z psychologiem, logopedą. Terapia jest niezbędna do poprawy stanu psychoruchowego dziewczynki.

Klaudia jest podopieczną Fundacji od 2011 roku - korzysta z terapii w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie, a dzięki ofiarności darczyńców wyjechała również na turnus rehabilitacyjny. Dzięki intensywnej pracy Klaudia czyni postępy, jednak wymaga ciągłej, systematycznej i kosztownej terapii. Klaudia uczęszcza do zerówki, wzrósł jej poziom koncentracji i umiejętności. Porusza się nadal w nieprawidłowym wzorcu chodu, ale codzienna rehabilitacja umożliwia córce w miarę normalne życie.

Robimy wszystko, aby pomóc, ale mamy obawy, że to może nie wystarczyć. Dlatego pozwalamy sobie prosić o pomoc i wsparcie w leczeniu naszej córki.

Rodzicepomagaliśmy też

Klub Sportowy Pamara Boccia

zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański