podopieczni

zebrane w roku 2013 środki zostały przekazane na


  • Stalęga Paweł

Stalęga Paweł , (ur. 29.12.2006), ogólne opóźnienie rozwoju o cechach autystycznych

Pawełek urodził się 29.12.2006 r.; wieku 3 lat, po przeprowadzeniu obserwacji dziecka przez psychiatrę, psychologa oraz terapeutę stwierdzono  u niego ogólne opóźnienie rozwoju o cechach autystycznych.

Wszyscy specjaliści jednogłośnie stwierdzili, że nasz synek przy intensywnej terapii może dorównać w rozwoju rówieśnikom, jednak warunkiem jest jak największa ilość zajęć terapeutycznych.

Pawełek jest podopiecznym Fundacji im. Leszka Podkańskiego od 3 lat przez ten czas dzięki finansowaniu przez Fundację zajęć z zakresu:

  • terapii behawioralnej
  • terapii z zakresu integracji sensorycznej
  • zajęć logopedycznych
  • hipoterapii
  • terapii słuchowej metodą profesora Tomatisa

 zrobił bardzo duże postępy w ogólnym rozwoju.

            Na szczególną uwagę i podziękowanie zasługuje coroczne finansowanie przez Fundację turnusów rehabilitacyjnych. Do tej pory dzięki wszystkim ludziom dobrej woli Pawełek uczestniczył w 3 turnusach: w  Korbielowie , w Rudkach oraz w Ochotnicy.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że zmiana otoczenia oraz intensyfikacja zajęć podczas turnusów rehabilitacyjnych spowodowały u Pawełka olbrzymi progres w szczególności w rozwoju mowy.

Dzięki wielokierunkowej terapii aktywnie wspieranej przez Fundację nasze dziecko zaczęło wchodzić w relacje z rówieśnikami, rozumie i wykonuje wszystkie polecenia, oraz może wreszcie opowiedzieć o swoich potrzebach i spostrzeżeniach.

Obecnie przeprowadzamy z synkiem krótkie rozmowy co jest znakiem dobrej drogi terapeutycznej, którą stosujemy.  

            Mimo wielu sukcesów terapeutycznych widzimy jednocześnie jak wielka praca czeka nas w przyszłości i ile jeszcze trzeba włożyć wysiłku by Paweł w przyszłości mógł normalnie żyć.

W tym miejscu ponownie chcemy podziękować wszystkim  Darczyńcom za wsparcie terapii naszego dziecka poprzez wpłaty na konto Fundacji Imienia Leszka Podkańskiego z dopiskiem dla Pawła Stalęgi.

z poważaniem

Aleksandra i Tomasz Stalęga Rodzice Pawełka
zobacz komu pomagaliśmy w poprzednich latach

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Informujemy, iż zamieszczona lista Podopiecznych Fundacji obejmuje osoby, które wyraziły zgodę na publikację informacji oraz zdjęć dzieci, swoich własnych lub zdjęć osób będących pod ich opieką. Nie umieszczono na stronie danych osób, które nie wyraziły na to zgody.

Jeśli chcieliby Państwo upewnić się czy dana osoba, która nie widnieje wśród naszych Podpieczonych  ma utworzone subkonto w naszej Fundacji proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 81 44 10 850

dane fundacji

Fundacja im. Leszka Podkańskiego ul. Roztocze 4a, 20-722 Lublin
tel. 81 44 10 850 fundacja@zagiel.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000227661
NIP: 712-29-15-804, REGON: 060004020

mBank S.A. OD. LUBLIN
13 1140 1094 0000 5831 3100 1001

dziękujemy

W imieniu Fundacji serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom, którzy przekazali pieniądze na nasze konto.

Dzięki odliczeniu przez Państwa 1% podatku Fundacja zebrała w ubiegłym roku kwotę ponad 144 000 zł.

Otrzymane środki Fundacja przekazujemy na wskazane przez Państwa cele:
komu pomagamy

W imieniu wszystkich podopiecznych Fundacji serdecznie dziękuję za okazane serce.

Prezes Fundacji
Sebastian Podkański