M jak Menstruacja

Cieszymy się, że możemy objąć naszym Patronatem projekt realizowany przez uczennice Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie pn. M jak menstruacja.

Fundamentem realizowanego projektu jest chęć, aby temat miesiączki, stał się czymś normalnym. Nasi wolontariusze prowadzić będą warsztaty dla uczniów różnych szkół, w trakcie których będą szerzyć wiedzę na temat menstruacji, przedstawiając zagadnienie z perspektywy różnych kultur i walcząc z tzw. ubóstwem menstruacyjnym.  W związku z trudnościami spowodowanymi niedostępnością podpasek i tamponów w przestrzeni publicznej, częścią realizowanego projektu będzie również zapewnienie uczennicom szkół ponadpodstawowych tzw. Różowych skrzyneczek, zawierających produkty do higieny intymnej podczas miesiączki.