„Pomóż Dziecku”

Z radością informujemy, że w 2023 r. po raz kolejny mogliśmy włączyć się w akcję Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Lubelskiego Oddziału Regionalnego  pn. „Pomóż Dziecku”.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny jest Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Towarzystwo chroni i promuje prawa dziecka, z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców lub opiekunów.

Corocznie wspieramy akcje organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ponieważ również naszemu sercu bliskie jest dobro dzieci, wyrównywanie ich szans w dostępnie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, rozwoju perspektyw życiowych, równego i sprawiedliwego traktowania oraz poszanowania ich godności.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom niesie pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym, w tym szczególnym czasie również dzieciom uchodźców z Ukrainy.