Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Nasza Fundacja od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Stowarzyszenie zapewnia dzieciom indywidualną pracę rehabilitanta z dzieckiem niepełnosprawnym, akupresurę, pomoc logopedy i psychologa,

Ponadto dzieci korzystają ze świetlicy integracyjnej, pracowni plastycznej, pracowni komputerowej, pracowni muzycznej, zajęć sportowych.

Stowarzyszenie organizuje imprezy integracyjne, zabawy choinkowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe letnie

Pod opieką Stowarzyszenia pozostają również Podopieczni naszej Fundacji